experimentacions              densitat del més enllà " densitat del més enllà "                                      potes de porc senglar " potes de porc senglar "                                       la rengla de llum "la rengla de llum"                                       trifusió " trifusió "                                      ferides del fons del mar, cus " ferides del fons del mar, cus "                                      desgarraó " desgarraó "                                      neuroendramat " neuroendramat "                                      neuroressonàncies " neuroressonàncies "                                      tebiour " tebiour "                                      ox " ox "                                      8 " 8 "                                      tròpic utòpic " tròpic utòpic "                                      el centre del mig " el centre del mig "                                      zentrance " zentrance "                                      coàguls auditius " coàguls auditius "                                      cant ti " cant ti "                                       do de tardor " do de tardor "                                      en busca de l'humus " en busca de l'humus "                                      cosmomoviment " cosmomoviment "                                      ejaculació còsmica " ejaculació còsmica "                                      adéu torrefacte " adéu torrefacte "                                      floc de llum " floc de llum "                                      explosió de liquens " explosió de liquens "                                      brotaterres " brotaterres "                                      posta d'òxids " posta d'òxids "                                      mont lunar " mont lunar "                                      el dimoniet " el dimoniet "  principi