finestra a l'infinit
finestra a l'infinit
1989  

  experimentacions
experimentacions
1990-2003

  somniutèris
somniutèris
2004-2005

  sèrie tantralinis
sèrie tantralinis
2006-2007

  curvisme cordilini
curvisme cordilini
2008-2009

  dibuixos poètics 2010
dibuixos poètics
2010

  dibuixos zen 2011
dibuixos zen
2011

  pintura musical
pintura musical
2012

    efervescències musicals
efervescències
musicals 2013

    àngels i dimonis
àngels i dimonis
2014

    muesies
muesies
2015

   
musicografies
2016

     el cant del grill illuminat
"El cant del grill
il·luminat"