dibuixos poètics                        Arlot " Arlot "                                                          èxit " èxit "                                                          felicigat " felicigat "                                                          Adam " Adam "                                                          mobilhumà " mobilhumà "                                                          ubisoc " ubisoc "                                                          ubisoc " ubisoc "                                                          mafem                                                           solilluna " solilluna "                                                           Gemira " Gemira "                                                          lajut " lajut "                                                          alabat " alabat "                                                          verdcicle " verdcicle "                                                          sentjordi " sentjordi "                                                          lliurosa " lliurosa "                                                          hom " hom "                                                          Lluisantó " Lluisantó "                                                          Lluiseixent " Lluiseixent "                                                          noucos " noucos "                                                          prihuma t " prihumat "                                                          serinoser " serinoser "                                                          exoterrà " exoterrà "                                                          floralçada " floralçada "                                                          tenvolo " tenvolo "                                                          exersisi " exersisi "                                                          amorarbrat " amorarbrat "                                                          amorfugit " amorfugit "                                                           corxafat " corxafat "                                                          amorfoll " amorfoll "                                                          remat " remat "                                                          repdenou " repdenou "                                                          senyidestí " senyidestí "                                                          lliuralmon " lliuralmon "                                                          ulletó " ulletó "                                                          despertarde " despertarde "                                                          tresvetes " tresvetes "                                                solitant " solitant "                                                          tempsessent " tempsessent "                                                          feeling " feeling "                                                           tambala " tambala "                                                          lavanç " lavanç "                                                          low " low "                                                          plaertígen " plaertígen "                                                          bellabelluga " bellabelluga "                                                          humaniconi " humaniconi "                                                          heduzzi " heduzzi "                                                          donnaccord " donnaccord "                                                          sibil·lisibil·lina " sibil·lisibil·lina "                                                          cornbegut " cornbegut "                                                          volamboles " volamboles "                                                          fontant " fontant "                                                         saïlla                                                         superham                                                          llumimisteri " llumimisteri "                                                          viastre " viastre "                                                          celalçat " celalçat "                                                          rodalmón " rodalmón "                                                          euromontserratàni " euromontserratàni "                                                          tempsvitals " tempsvitals "                                                          esperitdexpert " esperitdexpert "                                                          superjov " superjov "                                                          maigüei " maigüei "                                                          tardhora " tardhora "                                                          migrat " migrat "  principi